O společnosti Fohow

Technology Investment Group s.r.o. je mezinárodní společnost, kterou vytvořil pan Yu Fei s jeho obchodními partnery a je registrovaná v Hong Kongu. Korporace Fohow se specializuje na výzkum, výrobu a propagaci svých výrobků v mnoha částech světa: vlastních zdravotních výrobků, biopotravin pro zdraví – založených na znalostech a zkušenostech z tradiční čínské medicíny a zdravotní kultury podporující zdraví.

O KORPORACI FOHOW

Fohow (Phoenix) Corporation se rozvíjí a roste už více než deset let. V současné době má společnost asi dva tucty různých podniků ve velkých městech jako Peking, Tianjin a provincii Guangdong, včetně výzkumných ústavů a tři závody pro produkci zdraví. Zhuhaiský výzkumný ústav se zabývá ozdravujícími produkty. Yoo Tae podnik se specializuje na výzkum, vývoj a rozvoj nových produktů společností Fohow. V Číně je první podnik svého druhu v oblasti výzkumu, který se specializuje na výzkum v oblasti produktů pro uzdravování a udržování zdraví. Vytvořil jej vážený a čestný rektor v čínské akademii tradiční čínské medicíny (TČM) profesor Yuchzhi Tan, který je ředitelem a vedoucím expertní skupiny. Ve výzkumném ústavu pod vedením profesora Tan Yuchzhi – osobního lékaře Mao Zedonga –pracuje několik desítek odborníků, TČM lékařů, vědců, biologů, inženýrů, technologů a dalších, kteří tvoří prvotřídní tým vědců. Ve výzkumu se vytvořily tři základní struktury: Výzkumné centrum, Centrum pro monitorování testů a analýz a Centrum experimentální nauky. Vědecko-výzkumná síla dává spotřebitelům výrobků Fohow garanci použití nejmodernějších technologií pro vědecky vyvážené složení výrobků a to zase dává záruku vysoce kvalitních produktů.

Zhuhai je závod vědecké a technologické aplikace biotechnologie Yupintan, Ťiang-Manx, bioinženýrské kvantové technologie Lyantszy a Guangdong Yusin výrobní společnost vyrábějící hygienické výrobky. To jsou mohutné výrobní základny v korporaci Fohow. Hlavní cíle těchto podniků jsou produkce surovin pro výrobu, extrakce z rostlin TČM, biozpracování surovin, třídění a balení hotových výrobků a jiných rostlin. Mají potřebné certifikáty GMP, vyhověli systému jakosti, certifikace ISO9000, HACCPa certifikace bezpečnosti. Výše uvedené “základy” zaručují vysokou úroveň výroby a kvality.

V současné době jsou produkty výrobní skupiny Fohow úspěšně vyváženy do zemí v Evropě, Asii, Ruska, Litvy, Uzbekistánu, Kazachstánu, Mongolska, Izraele, Polska, Německa atd. Postupně se v těchto a dalších zemích otevřely pobočky výrobce pro rozvoj zahraničního trhu, v současné době úspěšně pracují provozní dceřiné společnosti v Moskvě (European Division), Jekatěrinsburgu, Novosibirsku a dalších městech. Plánované je otevření trhů v jihovýchodní Asii a Africe.

KRÉDO SPOLEČNOSTI

“Rozvoj kultury, podpora zdraví, dosažení štěstí a pohody bytí – pro lidi na celém světě!”

Jedná se o kariéru, kterou zvolil pan Yu Fei a jeho obchodní partneři. Krédo z Korporace Fohow, vyznání kariéry Fohow. Dodržování a naplňování našeho kréda je pro nás důležité a proto jej dodržujeme důrazně a stabilně. Naším krédem je vše pro lidi, proto byznys Fohow bude žít velmi dlouho!

Korporace Phoenix – jako legendární Fénix, pták Štěstí – bude růst a poroste po dobu pěti set let!

VÝZNAMOVÝ OBSAH

Umožnit zdravým lidem dlouhověkost a být dlouhá léta zdravými!
Umožnit ne zcela zdravým lidem upravit svůj organizmus a vrátit si zdraví!
Umožnit nemocným lidem zotavit se a obnovit své zdraví!
Toto je výňatek z pokladů a tajností společnosti Fohow

ZÁKLADNÍ PRINCIP KORPORACE FOHOW

ZDRAVÝ ŽIVOT

Zdravý život je hlavní podmínkou pro existenci šťastných lidí na Zemi.

ZDRAVÍ

Zdraví je první předpoklad úspěchu, první předpoklad bohatství. Pokračující touha lidí na této planetě, vede k péči o své zdraví a zdraví svých milovaných. Je to snazší díky rychlému rozvoji zdravotnictví po celém světě.


PÉČE O ZDRAVÍ LIDÍ

Znamená vytváření přidané hodnoty v životě. Šíření myšlenek a znalostí nejvnitřnější kultury podpory zdraví – to je hlavním posláním společnosti Fohow.
Společnost Fohow staví kvalitu produkce nad vše ostatní, proto má vysoce přísné požadavky na kvalitu výrobku.


Užívat si zdravého způsobu života k získání bohatství a prosperitě

je náš společný sen a cíl


Péče o zdraví lidí, předávání znalostí tradiční kultury udržení zdraví, vytváření hodnot našich životů – to je cílem naší kariéry, našeho obchodu.


Tak tedy, ať Fénix – nesoucí štěstí a zdraví – sjednotí naše srdce! Zažehne srdce nadšením, láskou k životu, ohněm snů a cílů!

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V čele vedení týmu je předseda představenstva,

prezident společnost Fohow, pan Yu Fei.

Ředitel-generální tajemník Evropského oddělení, víceprezident pro společnost Fohow – pan Chu Tinshen, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti správy věcí veřejných. Jedná se o vysoce profesionálního a zodpovědného, silného vůdce.

Viceprezident pan Li Fang pracoval pro čínskou veřejnost a soukromé podniky, které mají v držení vyšší pozice v dobře známých nadnárodních společnostech. Má rozsáhlé zkušenosti v reálné ekonomice, stejně jako velké praktické zkušenosti.

V blízké budoucnosti se pod jeho vedením dostane na světlo aktualizovaný multisytém firem – nový praktický nástroj, platforma pro podporu produktů společnosti Fohow.

ROZVOJOVÉ STRATEGIE

Řízení lodi je v dobrých rukou! Kariéru Fohow vede zkušený pilot, který směřuje k rozvoji podnikání. Je to výbor strategického rozvoje Korporace Fohow. Tam je mocný intelekt těch, kteří jsou u rozvojové strategie pro rozvoj této korporace, a to zaručuje rozvoj průběhu podnikání.

Předseda Výboru pro strategické Development Corporation Phoenix pan Khan Tinmin, význačný expert pro strategické rozvoje podnikání, má cenné zkušenosti s vedením a řízením velkých podniků. Pan Khan Tinmin má dlouhodobé úspěšné zkušenosti na mezinárodním trhu v oblasti mezinárodního kapitálu. Je to zodpovědný vůdce. Člověk, který může sjednotit pevný, funkční tým.

Viceprezident oddělení strategického rozvoje společnosti Phoenix – profesor Dan Yuchzhi – vítěz mezinárodní vědecké ceny A. Einsteina, čestný akademik na akademii Tradiční čínské medicíny je také známý odborník na tradiční čínskou medicínu. Profesor Tan Yuchzhi byl osobním lékařem skvělého vůdce Číny – předsedy Mao Zedonga. Také pan Tan jako specialista high-end tradiční čínské medicíny, je opakovaně zván k léčbě a rehabilitaci členů čínské vlády, jakož i vrcholových manažerů z celého světa. Pan Tan se těší značné prestiži v Číně i mimo ni. Je zakladatel a ředitel Výzkumného systému Corporation Phoenix.

Mezi členy Výboru pro strategické Development Corporation Phoenix je mnoho odborníků v oblasti marketingu, s cenými praktickými zkušenostmi a to jak na domácích čínských, tak zahraničních trzích. V souladu s cíli tohoto výboru strategického rozvoje Corporation Phoenix vlastní rozvojové strategie a alokuje pro ně zdroje.

O KULTUŘE

Hmota je pomíjející a kultura – je věčná

“S hořícím srdcem – k úspěchu a realizaci snů!”

Stejně jako legendární Fénix jsme odvážní a sebevědomí, to nám umožní zakalení našich zkušeností, které nás dělají silnější a silnější.

NÁŠ CÍL

Přinášet lidem štěstí a blahobyt, zdraví a úspěch – to je podstata naší firemní kultury.

Na základě “tří metod k udržení zdraví” (tři druhy zdraví: emocionální, fyzické a tělesné), nauka Jin – vědy a teorie, Yan pěti prvoelementů, stejně jako specifické metody výživy (očista, regulace, obnovení), vidíme, že hlavním posláním produkce našich výrobků je pomoci lidem na naší planetě v regulaci a obnově zdraví, zachování zdravého životního stylu. Jde nejen o celostní systémové jednotky znalostí a dovedností, ale i o zkušenosti s pětitisícileté historie aplikace. Věříme, že tento přístup přinese velký vklad pro rozvoj lidstva!

TŘI SMĚRY PODPORY ZDRAVÍ

Podpora zdraví prostřednictvím chování

Dosažení zdraví a dlouhověkosti prostřednictvím vědomého chování.

Zahrnuje: sportovní efekt vlivu na zdraví, vliv životního prostředí (ekologické hledisko), vliv návyků (aspekt charakteru)


Podpora zdraví prostřednictvím psychologické regulace

S pomocí psychologické regulace lze také dosáhnout zdraví a dlouhověkosti.

Obsahuje: aspekt umění (estetika), smyslový aspekt titulu mravnosti (morální rozměr)


Podpora zdraví prostřednictvím regulace výživy

Dosažení cílů podpory zdraví za pomoci změny metody stravování – výživy.

Obvykle zahrnuje tři aspekty: očistu, regulaci a obnovu

Podpora zdraví

To je aktivní dosažení zdraví a dlouhověkosti, za pomoci postupných, po sobě jdoucích systémových kroků.

TŘI ZÁSADY VÝVOJE VÝROBKU

PRVNÍ ZÁSADA

Výrobek musí mít jasný efekt na klienta. Pokud jeho účinek nebyl pozorován, znamená to, že to není náš výrobek!

DRUHÁ ZÁSADA

Výrobek by měl být bezpečný a přirozený. Pokud výrobek obsahuje “chemii”, není to náš výrobek!

TŘETÍ ZÁSADA

Výrobek musí být v souladu s vědeckými principy kultury, podpory zdraví, recept musí patřit do Phoenix Corporation a pokud přípravek nesplňuje teorii kultury podpory zdraví, není to náš výrobek!

PRODUKTY

Pomocí jedinečné originální teorie tradiční čínské medicíny a farmakologie a tradiční kultury zdraví, na základě tří metod k udržení zdraví, stejně jako “třemi hlavními principy vývoje produktu” korporace Fohow, se zabýváme výzkumem a rozvojem sériové výroby o třech směrech: očista, regulace, obnova – a to asi s dvěma tucty titulů účinných potravinových doplňků. Je to Elixír Phoenix, Elixír Sanbao, Elixír Sancin, Haytsao Gay (mořský vápník, Linchzhi kapsle, tobolky Syuechinfu, ovocná pasta Rosa Phoenix, zdravotní čaje Lyuvey, atd.

Kromě toho společnost Fohow pracuje na rozvoji rekreačních produktů širokého spektra, která má různé emoční a psychologické dopady (kosmetika) a kroky ke zlepšení fyzického zdravotního stavu (tepelné textilní výrobky, elektronické přístroje pro kontrolu). Výroba je absolutně bezpečná, jde vždy o zřejmý efekt pro pacienta. Použitá firemní technologie a patent byl udělen. Produkty korporace Fohow jsou chváleny u zákazníků na všech úrovních, a to jak v Číně, tak jinde ve světě.