Právní upozornění

Upozorňujeme, že předložené materiály o biologicky aktivních potravinových doplňcích na našich stránkách jsou pouze informační a nemohou být použity pro stanovení diagnózy, nebo k samostatnému určení způsobu léčby. V případě zdravotních problémů je nezbytné konzultovat léčbu se svým lékařem.

Cílem našich stránek je poskytnout poznatky o možnostech využívání biologicky aktivních doplňků podle TČM. Nemůžeme nést zodpovědnost za chybnou interpretaci našich informací, pouze informujeme o zkušenostech TČM. Každý by měl konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, ale o tom, jak rozhodnout o svém těle přísluší každému samostatně. To se týká i potravinových doplňků a z nich vyplývajících terapií.

  Všechny certifikáty zemí EU jsou na stránkách firmy www.fohow.com.

Produkty firmy Fohow dováží firma Cordyceps s.r.o. Koleč z Litevské republiky, kde jsou certifikovány. Litva je členem EU. Firma Cordiceps s.r.o u všech produktů, na základě jejich registrace v EU a vydaných oprávnění k distribuci Litevským správním orgánem, provádí  notifikace potravinových doplňků Fohow na Ministerstvu zdravotnictví ČR od prosince 2010. Kontrolu je možno provést na Ro- Hy ( rozhodnutí hygienika) do vstupu pro veřejnost a otevření stránek vepište do výrobce Fohow a otevře se Vám seznam notifikací s číslem rozhodnutí včetně schválených textů na nálepky v českém jazyce.