Připravil MUDr. Vjačeslav Petrov, CSc.

v Praze, v květnu 2010, Česká republika

PREPARÁTY FOHOW PRO VETERINÁRNÍ PRAXI

Doporučení pana Dr. Bugaeva A. M. CSc., ředitele Centra pro zdraví zvířat v Kyjevě, kandidáta veterinárních věd, Kyjev, Ukrajina

Veterinární lékař, pan Bugaev A. M. je autor 37 vědeckých prací a 10 populárně vědeckých článků publikovaných v různých zdrojích. Pod jeho dohledem byly napsány tři magisterské práce, z toho jedna občanem Kuby. V roce 1998 se A. Bugaev přestěhoval do trvalého bydliště v Kyjevě, kde si otevřel Centrum pro zdraví zvířat.

Je zastáncem nekonvenčních způsobů léčení zvířat.

Hlavním jeho mottem je:

“Učitel není ten, kdo vyučuje, ale ten, kdo učí”

“Jsme odpovědni za ty, které jsme k sobě připoutali.¨

A. Saint-Exupery

PŘEDMLUVA

Vážení majitelé domácích zvířat, kolegové

Produkty předložené vaší pozornosti jsou vyrobeny společností Fohow, v závodech této firmy v Číně, která se specializuje na pěstování, zpracování a výrobu, sestávající z potravinářských hub, známých od starověku jako ozdravující a omlazující potraviny: Kordyceps, Šiitake, Rejši a další.

Továrna se nachází v ekologicky čisté oblasti, která je součástí ekonomické zóny v oblasti “vyspělých technologií”. Podnik využívá nejnovější technologie pro realizaci své patentované metody zpracování rostlinných surovin. Houby mající unikátní vlastnosti, jsou pěstovány na speciálně upravených plantážích, osázených léčivými bylinami Astragalusem, hořcem, ofeopogonem a dalšími rostlinami a houbami. Všechny části houby jsou bohaté na živiny a biologické komponenty, jaké obsahují jen vysokohorské byliny. Technický postup výroby umožňuje rozrušit buněčnou membránu, aniž by byla porušena struktura buněčných složek surovin. Efektivní extrakce do vody dovoluje vytvoření produktu předčícího všechny známé světové analogie.

Vědci vyvinutá unikátní metoda výroby léků z kordycepsu umožňuje organismu značně zlepšit schopnost asimilovat živiny. Pomocí znalostí tradice starověké čínské medicíny, spojené s objevy a úspěchy moderní farmakologie zdejší specialisté vytvořili velmi produktivní vzorec týkající se potravinové terapie, do kterého zahrnují kordyceps a další komponenty.

Patenty na receptury a technologie výroby jsou pod ochranou státu. Kontrola kvality surovin je trvalá a soustavná kontrola až po výrobky výstupní kontrolou, umožňuje vysoce přesné zařízení vyráběné v Japonsku. Továrna má SMR – mezinárodní certifikát, který zaručuje vysokou a stabilní úroveň výroby.

Síla a specifičnost koncentrovaných forem z obsahu buněk vyšších hub – zejména z Kordycepsu a Ganodermy a aromatických hub – je zejména v tom, že jde stoprocentně o systémové preparáty. Systémové účinky nových preparátů spočívají v rychlé regulaci všech tělesných systémů díky svému unikátnímu složení.

Navíc síla přírody, přírodní síla kordycepsu a dalších slavných orientálních léčivých hub, se mnohonásobně zvýší původní recepturou a zatím bezkonkurenčním vyrobením produktů biotechnologiemi na přírodní bázi.

Preparáty obsahující Kordyceps jsou bioimunoenergomodulátory rychlého působení,a navzdory skutečnosti, že jde o doplňky stravy, prošly klinickými studiemi v zemích jako je Čína, USA, Rusko, Litva, Japonsko a Jižní Korea. Všude byly získány markantní výsledky potvrzující aplikaci jejich použití při různých onemocněních a byla potvrzena jejich absolutní bezpečnost.

Produkty na trh EU doporučil francouzský Controlling komision ve vědě a technice.

TYPY VYRÁBĚNÝCH PRODUKTŮ SE LIŠÍ:

1. Působením na očistu organismu

2. Působením na regulaci organismu (bioimunoregulace)

3. Doplnění organismu (obnova)

PŘÍPRAVKY Z KORDYCEPSU SE POUŽÍVAJÍ JAKO:

Výživné tonikum (především sportovci)

Profylaktický prostředek

Léčebný přípravek

Doplňující prostředek při medikamentózním léčení, který zvyšuje účinnost léčby a snižuje

šanci nežádoucím účinkům

Produkty společnosti jsou určeny pro prevenci a léčbu onemocnění nejen u člověka. Nicméně jsou účinné a snadno použitelné i pro domácí zvířata. Tato příručka obsahuje praktické pokyny k užívání produktů společnosti Fohow, pro léčbu a prevenci nemocí malých domácích zvířat. Je napsána a založena na analýze údajů zveřejněných v tisku, na internetu, stejně jako zkušenostmi a studiemi o preparátech – tekuté formy kordycepsu v Kyjevském Centru. Tato příručka obsahuje informace o energii Či a její roli pro zvířata, o čínské houbě Cordyceps sinensis a jejím vlivu na buňky a tkáně zvířat. Důležitou součástí příručky je oddíl věnovaný studiu činnosti Kordycepsu na produkci interferonu a jeho vlivu na kulturu stafylokoků a plísně rodu Candida.

Tento manuál je určen pro širokou škálu vlastníků domácích mazlíčků, kteří se pozorně a úzce zajímají o jejich zdraví.

Výsledky našich pozorování a experimentů, samozřejmě usilují o profesionální zájem veterinářů a lékařů různých specializací, stejně jako profesionálů využívajících netradiční metody léčby.

PROČ JSOU POTŘEBNÉ BADy PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY?

(BADy – biologicky aktivní doplňky stravy)

Otevření trhů industriálních krmiv pro zvířata má za následek, že v krátké historické době došlo k prudké změně ve stravě zvířat. Těla psů a koček nejsou evolučně přizpůsobeny asimilovat více krmiv v podobě, ve které jim je nabízí člověk. Odsud se objevuje mnoho nemocí od křivice po alergickou dermatitidu a urolitiázu. Faktem je, že dnes neexistuje žádná společnost na světě, která by vyráběla krmné směsi pro všechny fyziologické formy savců, ptáků a malých zvířat.

Podle šéf-dietologa ministerstva zdravotnictví Ukrajiny P. O. Karpenka (2000), pro optimální fungování lidského těla je nutné získat asi 600 látek (živin) – amino kyselin, vitamínů, makro a mikroživin, organických kyselin, rostlinných složek, dietních vláknin atd.

Vzhledem k mnoha podobnostem ve fyziologické výměně člověka a domácích zvířat, jmenovitě koček a psů, můžeme předpokládat, že oni nepotřebují méně živin, než lidé. Dokonce i přírodní krmivo pro zvířata, jako jsou maso, zelenina, obiloviny a obilí pro ptáky, neobsahuje požadované soubory živin. Ale zhoršení ekologické situace ve světě, úbytku makro a mikroživin v úrodné půdě, znečištění průmyslovými odpady, bude kvalitu krmiv každý rok ještě zhoršovat. Potraviny a krmiva vyráběná z obilovin nebo zeleniny pěstované na vyčerpané půdě nemohou obsahovat dostatečné množství minerálů a vitamínů. A když si představíte, že se pro zvířata v zájmovém chovu připravují krmiva z vadných surovin, které obsahují mikroorganismy nebo jsou poškozeny mikroskopickými houbami (plísní) a jsou také kontaminována toxiny a jedovatými chemikáliemi (pesticidy, dusitany, dusičnany), je zřejmé, jak důležité jsou doplňky stravy pro udržení dobrého zdraví psů, koček, ptáků v zájmovém chovu ale i jiných malých zvířat. To platí zejména pro kvalitu mikro a makro elementů – vitamínů, makro i mikroživin. Kromě toho, kvalitní potravinové doplňky, nejsou pouze na pokrytí nedostatku živin, ale také chrání organismus zvířat před radiací a otravou solemi těžkých kovů.

V chemii je princip selektivní absorpce. Tento princip je založen na známém biologickém faktu, že když buňky zvířat a lidí jsou saturovány potřebnými živinami, snižuje se pravděpodobnost absorpce toxických a radioaktivních látek. Pokud však tělo nemá dostatek životně důležitých látek, jako jsou vápník, draslík nebo jod atd. po dlouhou dobu, pak začne rychlá absorpce v této době dostupných, podobných radioaktivních látek, které ve struktuře a valenci chemických prvků mají podobné vlastnosti. A to vede k tomu, že místo nezbytného chemického elementu tělo absorbuje nejblíže dostupný radioaktivní prvek ze stejné skupiny.

Například radioaktivní stroncium-90, které se nachází ve všech jaderných emisích a odpadech z velkých závodů, má podobnou strukturou jako vápník, element z jedné skupiny periodické tabulky Mendělejeva. To se pak účastní ve stejných chemických reakcích, jako vápník. Živočišný organismus používá tyto prvky k vytváření silných kostí a zubů. A když nebude v organismu zvířat dostatek vápníku, budou místo něho do kostí a zubů odloženy radioaktivní stroncia nebo jiné prvky podobné vápníku – radioaktivní barij-140 a radia-226. Absorbované radioaktivní prvky se budou ukládat do kostí, zubů nebo měkké tkáně a ozařovat okolní buňky. To může narušit normální fungování organismu a vést k budoucímu rozvoji rakoviny. Naštěstí, tělo pracuje selektivně. Konvenční non-radioaktivní prvky mají přednost. Pokud například jsou všechna uvolněná místa v těle obsazena vápníkem, mělo by to bránit radioaktivnímu stroncium vnikat do organismu. Kromě toho bylo nyní dokázáno, že když je vápník přítomen v dostatečném množství, značná část radioaktivního stroncia-90 je vyvedena z organismu.

Stejný obraz byl pozorován u jódu, který je nezbytný pro tvorbu hormonu štítné žlázy tyroxinu. Pokud v jídle není dost jódu, vaše tělo absorbuje radioaktivní jod-131, který začíná ozařovat okolní buňky a může narušit funkce štítné žlázy, případně způsobit rakovinu. Jiné závažné problémy vznikají, když je akumulace jodu-131 ve štítné žláze vyvíjejícího se plodu. To vede k zpomalení růstu, nízké porodní váze dítěte, zvýšení kojenecké úmrtnosti.

Tyto zákonitosti jsou platné i pro domácí zvířata, protože na molekulární úrovni jsou chemické a biochemické procesy u lidí a zvířat obdobné. Proto jsou pro naše miláčky kvalitní a rychle působící BADy potřebné ne méně než nám. Níže je seznam chemických prvků z knihy S. Shannon “Potrava v atomovém věku”, která ukazuje, jaké prvky budou absorbovány lidským tělem při nedostatku základních prvků.

Stabilní element  /  radioaktivní prvek

Vápník  /  Stroncium-90

Jod  /  Jod-131

Železo  /  Plugony-238, -239

Draslík  /  Cesium-137

Síra  /  Síra-35

Vitamin B  /  Cobalt-6D

Zinek  /  Zinek-65

BADy jsou potřebné pro zvířata k udržení normální kyselosti v krvi (pH krve na úrovni 7,1 – 7,4). Pouze s touto úrovní pH krve a intersticiální tekutiny jsou normální oxidační procesy v těle. Ale to do značné míry závisí na adekvátní příjmu do organismu. Například vápník – král minerálů. Donedávna se myslelo, že vápník je důležitý pouze pro mladé rostoucí organismy, ale nedávné studie ukázaly, že plné zajištění zvířat a lidí tímto minerálem pomáhá zabránit 150 onemocněním, včetně rakoviny.

Otto Marburg, laureát Nobelovy ceny, objevil účinky kyslíku na expozici zhoubných nádorů. Dokázal, že v případě, že když pH krve je 7,37 – 7,44 a mezibuněčna tekutina je 7,1-7,5 a je alkalická, nádor neroste. Tady hlavní roli hraje vápník, protože se podílí na zásobování tkání těla zvířat a lidí kyslíkem. Spolehlivě je prokázáno, že snížení vápníku v krvi o 0,5%, vede k poklesu oxygenace (zásobení kyslíkem) tkání o 65%, vzhledem k peroxidaci a poklesem krevního pH pod 7,1. Patogenní viry, bakterie a plísně se cítí dobře a množí se, když je tělo v kyselém prostředí a má i málo kyslíku. V přítomnosti kyslíku se nejen patogenní mikroby a viry nemohou množit, ale podle nedávného výzkumu hynou i nádorové buňky. Kromě toho, při nízké koncentraci kyslíku v krvi a tkáních, a to i při kvalitní výživě, nebudou živiny dobře osvojovány organismem, protože oxidační procesy na buněčné úrovni budou neplnohodnotné. To vše mluví ve prospěch využití živin v krmivech pro zvířata, jakož i vhodnost zavedení BADů do systému krmení.

Biologicky aktivní doplňky stravy by se měly přidávat do výživy zvířat, a to nejen když jsou nemocné, ale především proto, že doplňky stravy jsou užitečné a nezbytné tělu.

Udržení pořádku, ne náprava nepořádků, je zásada moudrých léčitelů a vlastníků domácích zvířat. Léčit zvíře, když je nemocné, je jako kopat studnu, když mám žízeň, nebo kovat meče, když začala válka.

Bohužel, mnozí majitelé domácích zvířat se obrací k veterináři pouze tehdy, když je zvířeti nedobře, nebo má výrazné klinické příznaky onemocnění. A zároveň chtějí jednou nebo dvěma “univerzálními” injekcemi obnovit zdraví zvířete, které ničili dlouhou dobu nesprávným krmením a péčí. Nicméně, takovéto kouzelné injekce do dnešního dne nejsou. Chcete-li obnovit zpustošené zdraví, často to trvá i dlouhou dobu i s využitím potravinových doplňků.

ETAPY PRÁCE SE ZVÍŘATY

Vzhledem k tomu, že 80-90% onemocnění u malých zvířat je spojeno s nesprávným krmením a péčí, práci s nemocnými psy a kočkami rozdělíme do čtyř fází:

PRVNÍ ETAPA

Diagnostika onemocnění. Spojujeme všechny potřebné, v této době diagnostické metody (ultrazvuk, rentgen, biochemie krve a moči, hematologické a bakteriologické vyšetření krve) a také kontrolujeme průchod energie ČI po energetických meridiánech. Diagnóza se provádí tak, aby se neopomenulo projít akutní stavy v případě potřeby operace nebo medikamentózní léčby.

DRUHÁ ETAPA

Čištění těla, detoxikace, vyloučení volných radikálů, těžkých kovů, radionuklidů z těla a korekce energie a homeostázy.

Metody druhé etapy:

1. Půst: U psů a koček 2-3 dny. Čištění žaludku a tenkého střeva. Pro příjem vody je lepší voda pramenitá, nebo minerální, než z kohoutku. Někdy je vhodné čistit střeva s pomocí klystýru. Můžete použít slabý roztok kyseliny hypermanganu draselného nebo odvary z heřmánku. Současně s čištěním žaludku a střev je někdy nezbytné přidat sorbent.

2. Korekce: Korekce energie a homeostázy zvířete na základní bod s electropunkturou, elektroforézy, nebo pomocí Elixírů Phoenix, či čaje Lyuvey.

TŘETÍ ETAPA

Doplnění deficitu živin. Během této fáze dochází k odstranění nedostatku makro a mikro stopových prvků, vitamínů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a dalších důležitých složek. Podle našich zkušeností na pokrytí nedostatku živin je vhodný Elixír Phoenix a Elixíru Sanbao. Přitom je žádoucí vzít v úvahu aktivitu činnosti orgánů. Pro první příjem je žádoucí podávat lék v době maximální činnosti meridiány nemocného orgánu. Druhý příjem je lepší v době maximální činnosti dráhy Trojitého ohřívače mezi 21 – 23 hodinou, kdy aktivně pracují všechny žlázy s vnitřní sekrecí.

ČTVRTÁ ETAPA

Regenerace a stabilizace funkcí všech orgánů a systémů prostřednictvím aktivizace rezervních sil organismu. Pokud jde o efektivitu obnovení zdraví zvířat pomocí Elixírů Phoenix, nejsou obdobné preparáty v celém světě. Vzhledem k tomu, že mají na jedné straně imunomodulační vlastnosti, zlepšují aktivitu červené kostní dřeně a fagocytární aktivitu buněk reticuloendothelialního systému, který brání tělo zvířat před bakteriálními a dalšími infekcemi. Na druhou stranu pracuje na intracelulární úrovni. Kordyceps a další vyšší houby přispívají k produkci interferonu v buňkách zvířat a ochraňují je před virovými nemocemi. To také přispívá k léčbě a prevenci chorob způsobených mikroskopickými intracelulárními parazitickými prvoky, jako je toxoplasma, piroplazmy (parazit malárie psů), sarkosporidie, gamondie.

KLASIFIKACE BADů

Všechny biologicky aktivní doplňky jsou lékaři a veterináři rozděleny do dvou skupin – na nutriceutika a parafarmaceutika. Nicméně, jasně vyniká další skupina přídavných látek, které mají výrazně energomodulirující vlastnosti. V tomto ohledu jsme je rozdělili do tří skupin.

1. Nutriceutika – BADy s obsahem esenciálních složek potravy, které nahrazují nedostatek živin a slouží jako prevence metabolických poruch.

2. Parafarmaceutika – BADy a biopreparáty, které obsahující biologicky aktivní látky s farmakologickým účinkem, zlepšují nespecifickou imunitu – imunitní modulátory.

3. Energomodulátory – BADy působící především na energoinformační úrovni. Bioinformace které napodobují řídící frekvence podkorových center mozku, regulující vegetativní nervovou soustavu a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k  vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu. Specifikou preparátů je jejich cílené působení a vliv na regulaci stavu Jin a Jang energie.

Samozřejmě, že takové rozdělení BADů je podmíněno, neboť preparáty firmy Phoenix mají všechny výše uvedené vlastnosti. Taková klasifikace je užitečná z praktického hlediska, zejména pro veterináře a majitele zvířat, kteří poprvé začali používat BADy.

Někdy se majitelé domácích zvířat bojí aplikovat BADy, zejména ze skupiny imunoregulační, domnívají se, že by to mohlo způsobit růst zhoubných nádorů. V současné době bylo spolehlivě prokázáno, zvláště dobře prokázáno v díle p. E. Muldasheva, že zdravé, regenerující (reprodukční) buňky mají pozitivní biopole, a to má fatální vliv jak na nádorové buňky, tak i na buňky vystavené dystrofickým změnám. Proto užívání preparátů na základě kordycepsu pomáhá předcházet rakovině. Navíc mají pozitivní vliv na průběh onemocnění, pokud jsou používány mezi kurzy protinádorové léčby cytostatiky nebo zářením.

STRUČNÝ POPIS HOUBY KORDYCEPS ČÍNSKÝ

Kordyceps (Cordyceps sinensis) patří do třídy vřeckovýtrusných hub. Roste v horách Tibetu do výšky cca 4 km. Během teplé sezóny proniká do larvy motýlů (druhu Hepialid) spor Kordycepsu, po zimě, s nástupem vegetačního období, se larva promění v kořen. Z kořene roste tělo houby vzhledem připomínající stéblo trávy. Na jaře rostoucí houba použije celý obsah larvy a později se spojí s kořenovým systémem do společně rostoucí léčivé byliny a využívá živiny. Nedostatek kyslíku ve vysokých nadmořských výškách, nízká teplota vzduchu a její kolísání, stejně jako blízkost k vesmíru zakaluje Kordyceps a dělá z něj energeticky náročný produkt.

V Číně kordyceps nazývají “Boží dar” a “kouzelný talisman”, protože žádná rostlina nemá takovou léčivou sílu. Znalosti o kordycepsu jsou více než 5.000 let staré, ale dlouhou dobu byl pro léčebné účely používán pouze císařskou dynastií při velmi omezeném množství této houby. Díky moderní biotechnologii a novým způsobům pěstování se po objevení tekuté formy kordycepsu naskytla příležitost seznámit s bioenergoimmunoregulátory rychlého působení. Tyto moderní léky mohou velmi rychle implementovat harmonickou bioregulaci všech tělesných systémů i modulaci imunitního systému. Kordyceps není lék, ale obvyklým BADem může být nazýván pouze částečně, vzhledem k silně pozitivním dopadům kordycepsu na všechny tělesné systémy. Kordyceps je buněčná výživa, povzbuzující tělo k samoregulaci i k samočištění.

Kordyceps získal zaslouženou pověst moderního ozdravujícího produktu čtvrté generace, který vstoupil do nového tisíciletí.

KORDYCEPS OBSAHUJE

77 mikro a makroelementů

více než 80 druhů enzymů, včetně Koenzymu Q (ubichinon)

esenciální aminokyseliny

nenasycené mastné kyseliny, atd.

Obsah vitaminů a minerálních látek v něm je nízký a nemůže způsobit předávkování. Podle tradice čínské medicíny jsou všechny součásti přípravků s kordycepsem přesně vyváženy, a budou fungovat na principu synergie – jedna část posiluje činnost jiné.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ KORDYCEPSU

7% kordycepsové kyseliny, 25% bílkovin, 8% tuku

D-mannitol, galaktomannany, aminokyseliny

kyselina stearová, ergosterol, adenin, vitamin B 12

nenasycené mastné kyseliny

Američtí farmakologové od roku 1980 izolovali z kordycepsu tak unikátní materiály jako kordicepsid, kordicepsová kyselina, adenosin, adenin a zjistili posilující účinky těchto látek na lidský imunitní systém.

Kordyceps účinně čistí tělo, zvyšuje jeho odolnost proti různým infekcím, podporuje snadné přizpůsobení se člověka a zvířat na změny v počasí a životního prostředí. Kordyceps má výraznější antizánětlivý efekt než hormonální hydrokortizon. Snižuje bolest a snižuje teplotu a jde o silné přírodní antibiotikum, které může potlačit růst pneumokoků, stafylokoků, streptokoků, včetně zlatého streptococcus, Mycobacterium tuberculosis a dalších mikrobů. Kordyceps také ovlivňuje mnoho druhů virů: adenovirus, chřipka, hepatitida, herpes.

VLIV KORDYCEPSU NA KARDIAVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Důležité je vědět, že kordyceps snižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje elasticitu cév a způsobuje dlouhodobé mírné rozšiřování cév, které mohou významně zlepšit průtok krve do srdečního svalu a dalších orgánů. Zabraňuje tvorbě trombu a slouží k prevenci a léčbě takových hrozných nemocí jako infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, angína pectoris, onemocnění jater, ledvin, plic, atd. Kordyceps je vynikající k prevenci a léčbě jaterní cirhózy a hepatitidy, přes zlepšení průtoku krve a v obnově jaterních buněk – hepatocytů. Nemoci močové a pohlavní soustavy, spojené se stížnostmi na bolesti v bederní oblasti, časté močení, noční emise (samovolná ejakulace), špatná analýza moči, zánět močového měchýře, cysty a další choroby jsou podřízeny kordycepsu. Preparáty s kordycepsem obnovují funkci ledvin, rozpouští ledvinové kameny, žlučníku a obnovují jaterní kanály, regulují metabolismus, zvláště tuků, zmírní únavu, zlepšují spánek.

Kordyceps má antitoxický efekt – aktivně odstraňuje z těla jedy, včetně střevních jedů, medikamentní sloučeniny, radionuklidy, těžké kovy. Také je mírně přírodní detergent, který lze použít pro všechny problémy trávicího traktu, včetně dysbakteriozy, zatímco většina běžných očistných prostředků je při dysbakterioze kontraindikováno.

Je známo užívání preparátů s kordycepsem v oční praxi při léčbě šedého zákalu a glaukomu, a to jak vnitřně, tak ve formě očních kapek – Elixír Phoenix.

KORDYCEPS SE POUŽÍVÁ JAKO:

Výživné tonikum (především sportovci)

Profylaktický prostředek

Ozdravovací přípravek

Doplňkový prostředek při medikačním ošetření, který zvyšuje účinnost léčby a snižuje výskyt nežádoucích účinků

PRODUKTY SPOLEČNOSTI FOHOW OBSAHUJÍ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI PRO STAVBU TKÁNÍ, ENZYMŮ A HORMONŮ:

Immunomodulující polysacharidy:

– Koenzym Q10 (ubichinon) –

Potřebná živina pro srdce, játra a imunitní systém. V roce 1978 americký vědec Peter Mitchell za rozvoj teorie koenzymu Q10 dostal Nobelovu cenu. Ubichinon urychluje hojení vředů žaludku a dvanáctníku. Zkracuje pooperační období, podílí se na tvorbě energie. Kromě toho, že přispívá k normalizaci krevního tlaku, zpomaluje proces stárnutí, neutralizuje histamin při alergických i respiračních onemocněních, astmatu, atd.

– Beta karoten –

Ochránce proti nádorům a zánětlivým procesům, pomocník při srdečních chorobách.

– Vitamin E –

Velmi silný, mocný pomocník při onkologických onemocněních a nemocech srdce.

– Vitamin B –

Podporuje játra a nervový systém.

– Fosfolipidy –

Pro tkáňovou obnovu.

– Esenciální aminokyseliny a bílkoviny –

Stavební materiál pro organismus.

– Esenciální mastné kyseliny –

Klíčový prvek buněk a buněčných membrán.

Biologické mikro-elementy:

– Draslík –

Syntéza bílkovin, rytmus srdeční činnosti, energie buněk

– Fosfor –

ATP, enzymy, nukleové kyseliny, zajišťuje přenos dědičných informací

– Vápník –

Základní stavební materiál kostry, protizánětlivý účinek, účastník procesu buněčného metabolismu, atd.

– Železo –

Krvetvorba

– Síra –

Krvetvorba, imunita, produkce cholesterolu, syntéza kolagenu

– Měď –

Krvetvorba, buněčné dýchání, růst a rozvoj organismu, práce srdce, reguluje hladinu cholesterolu, cukru a kyseliny močové

– Kobalt –

Součást vitaminu B 12, část hormonů

– Zinek –

Je součástí více než 80 druhů enzymů, buněčné dýchání

– Bor –

Součást pohlavních hormonů, zlepšuje kosti

– Mangan –

Práce mozku, slinivky břišní

– Chrom –

Normalizace hladiny cukru v krvi, sexuální potence

– Selen –

Imunita, protinádorová aktivita

– Křemík –

Rozvoj a záchova kostí a chrupavek, stav krevních cév, mozku

– Hořčík –

Práce srdce a kardiovaskulárního systému, podporuje funkce plic, mozku, nervového systému a svalů

ZAVEDENÍ PRODUKTŮ Z VYŠŠÍCH HUB DO STRAVY DOVOLUJE:

Podpořit fungování srdce, jater, ledvin

Snížit úroveň cholesterolu

Odstranit parazitární a virovou infekci

Předcházet rozvoji anémie, leukopenie, trombům

Zvýšit pružnost tepen

Normalizovat mikroflóru střev, nosu, krku a kůže

Zabránit rozvoji chronických zánětlivých onemocnění

Působit na prevenci a odstranění alergie

Vyvolávat snadnější průběh autoimunitních onemocnění, astmatu a lupénky

Odstranit z těla radionuklidy a soli těžkých kovů

Omezovat rakovinu a léčit ji

Zpomalit stárnutí

Odstranit chronickou únavu

Jinými slovy, vyšší houby jsou vynikající adaptogeny, pomocníci všech tělesných systémů, přispívají k celkovému zlepšení zdraví.

VE VETERINÁRNÍM LÉKAŘSTVÍ, PRO APLIKACI ZVÍŘATŮM

Pro posílení těla zvířat a ptáků a zvýšení imunity se doporučuje Elixír Phoenix nebo Elixír Sanbao, a to z 0,5-1-3-5 ml před jídlem 1-2 krát denně, ráno a večer, po dobu 6 nebo 30 dní (30 ml lahvička, 1-2 láhve). Dávkování preparátu závisí na hmotnosti zvířete: 1-5 kg = 0,5-2 ml, 5-10 kg = 1-3 ml, více než 15 kg = 1-3 až do 5 ml. 

Po elixírech můžou být tobolky Linchzhi Phoenix: 0,5-1 kapsle, 1-2 krát denně, ráno a večer na, 12 až 28 dnů (balení 28 tobolek). 

Pokud zvířata mají jakékoliv kožní nebo gastro-střevní problémy, potřebují pro odstranění zánětu a vyšší kvalitu střev Elixír Sancin Phoenix. Elixír podávat 15-30 minut před jídlem, 2x denně, ráno a večer, počínaje 1-3-5 ml a zvýšení dávky na 1-3-5 ml, v závislosti na hmotnosti zvířete až 15 ml nebo 30 ml najednou. Podávat po dobu dnů 3-6, nebo 12 dnů (30 ml lahvička, 4-8 lahví).

Pro rychlé odstranění kožní vyrážky, hojení ran a léčení povrchů bez jizvení a pigmentací, kožních nemocí a vypadávání srsti se doporučuje používat Elixír Phoenix a Elixír Sanbao na kůži, používat jako kapky a mazat kůži 2x nebo vícekrát během dne.

Při onemocnění nosu, očí a uší se doporučuje Elixír Phoenix kapat 1-2 kapky do nosu, očí a uší několikrát denně.

Pro prevenci a odstranění poruch metabolismu v těle papouška doporučuji jednou měsíčně po dobu 7 dnů dávat Elixír Phoenix 1-2 ml za den.

Centrum pro zdraví zvířat zavedlo systém léčby a prevenci chorob psů a koček kordicepsem od května 2000. Preparáty se používají v různých schématech.

Pozorování 1.

Po očkování štěňat, koťat a kočky proti infekčním chorobám, jako je mor, virová hepatitida, enteritida, adenovirus, vzteklina, chlamydie, trichophytia, mikrosporia byl pod jazyk zaveden kordyceps 25 štěňatům a koťatům, 2-3 měsíce starým, v dávce 0,5 ml a také byl zaveden 15 dospělým kočkám v dávce 1-2 ml.

Výsledky:

Ani v jednom případě nebyla pozorována post vakcinační komplikace. Biopole štěňat a koťat očkovaných s vakcínou bylo klesající v prvních 3-5 hodinách. Zatímco když ve stejné době vakcinace byl podán tekutý kordyceps, biopole začalo růst po 5-7 minutách a za dvě hodiny později dosáhlo svého vrcholu a trvalo asi 1-2 hodiny, pak se postupně snížilo. O den později biopole bylo vyšší proti původnímu o 30-40 cm.

Závěr:

Současná aplikace podkožní injekce očkovacích látek a preparátu kordyceps pod jazyk psům i kočkám pomáhá předcházet post vakcinačním komplikacím, a dochází ke korekci energoinformačního stavu.

Pozorování 2.

Provádí se studie vlivu na biopole koťat různých metod příjmu tekutého kordycepsu. Třem koťatům ve věku 3 měsíců byl podáván intramuskulárně v dávce 0,5 ml každé tři hodiny během dne. Třem koťatům ve stejném věku byl kordyceps o dávce 0,5 ml aplikován ve stejnou hodinu nitrožilně, a tři koťata elixír dostala pod jazyk.

Výsledek:

Všechna koťátka přežila. Ale koťata, kterým byl kordyceps aplikován nitrožilně a intramuskulárně byla unavená a byl pozorován pokles tělesné teploty o 0,5-1 stupeň, také měla bezprostředně po zavedení kordycepsu snížené biopole. U koťat, kterým byl preparát podáván pod jazyk, se biopole zvýšilo během 3 hodin na jeden metr. Zvířata se cítí dobře. Hematologickou studií do pěti hodin od podání elixíru byl zaznamenán nárůst leukocytové formule na účet lymfocytů a eozinofilních leukocytů.

Závěr:

Nejlepší způsob užívání kapalných kordycepsů pro zvířata je aplikace pod jazykem. Kordyceps ve všech případech přispěl ke zvýšení eozinofilních leukocytů v krvi.

Pozorování 3.

Psům a kočkám před operací, během dlouhé operace a v pooperačním období byl podán kordyceps. Dávka závisela na věku a hmotnosti zvířat: kočkám a psům malých plemen od 0,5 do 1 ml, psům velkých plemen do 5-7 ml. Tento preparát byl testován na 65 zvířatech.

Výsledky:

U všech zvířat užívajících Kordyceps v předoperační a pooperační době se provádí operace snadněji, než bez kordycepsu. Zavedení kordycepsu i během operace výrazně stabilizuje dýchání a srdeční činnost. Kromě toho, kordyceps má uklidňující účinek (sedativa), takže při dlouhých operacích ve většině případů nevyžaduje další anestetizaci zvířat. Doba pooperační rehabilitace zvířat proběhla rychleji a obvykle bez jakýchkoli komplikací.

Závěr 1:

Kordyceps je známý pro své uklidňující vlastnosti, a proto může být použit pro přípravu zvířat před operací i během dlouhé operace, stejně jako pro korekci energoinformační homeostázy v pooperační době.

Závěr 2: Při úpalu, ke zlepšení srdeční a respirační funkce organismu zvířat může být kordyceps podán pod jazyk ve velkých dávkách od 1 ml do 5 až 10 ml každou hodinu nebo 3 hodiny jako preparát rychlého působení.

Pozorování 5.

Psům, kteří byli diagnostikováni s ascitem způsobeným cirhózou jater a myokardistofií (diagnóza potvrzena ultrazvukovým vyšetřením) bylo, spolu s dietní léčbou, podáváno jednou denně pod jazyk 3-5 ml Elixíru Phoenix po dobu 14 dnů, pak s pětidenní přestávkou v průběhu měsíce podáváno střídavě po 7 dnech Elixír Phoenix  a po 7 dnech Elixír Sanbao.

Výsledek:

Tekutina v břišní dutině se vstřebá do 15-17 dnů, celkový stav a krevní parametry zvířat se zlepšily. Psi jsou stále naživu, čas od času užívají kordyceps.

Závěr:

Kordyceps může být použit při jaterní cirhóze, ascites a otocích u psů, způsobených oslabením srdeční činnosti.

Pozorování 6.

Kordyceps  byl zaveden do léčebného režimu urolitiázy u koček. Ve formě Elixíru Phoenix byl podáván pod jazyk v dávce 1-2 ml, dvakrát denně, po dobu 10-14 dnů.  Preparát byl testován na 35 kočkách.

Výsledek:

Ve všech případech se jedná o pozitivní výsledek. V případech, kdy Kordyceps nebyl aplikován, kočky trpící onemocněním s ledvinovým kamenem měli časté komplikace a zostření v podobě akutního zánětu močového měchýře a močových kamenů.

Závěr 1:

Kordyceps dobře funguje ve spojení s jinými léky, které se používají při léčbě močových kamenů, a může být zahrnut v systému léčby tohoto onemocnění u koček.

Závěr 2:

Kordyceps dobře funguje ve spojení s antibiotiky. Kombinace těchto preparátu přispěly k rychlému uzdravení zvířat.

Závěr 3:

Kordyceps v kombinaci zvyšuje protinádorový účinek baypamunu, který je silný imunomodulátor a může být úspěšně použit při léčbě papilomatozy u psů.

Závěr 4:

Kordyceps v kombinaci s baypamunem pozitivně působí na průběh myeloidní leukémie u psů a koček a může být použit v jejich léčbě. Avšak měl by být používán dlouhodobě, někdy i natrvalo.

Závěr 5:

Kordyceps, Elixír Phoenix může být použit (1-3 kapky) na prevenci virových onemocnění koťat a pro obecné posílení stability organismu koťat od prvních hodin života.

ZÁVĚR STUDIE

Při prováděném sledování i nauce o interforonogenní aktivitě kordycepsu a biologické aktivitě preparátu na kulturu Staphylococcus a plísně rodu Candida se ukázalo, že kordyceps nemá žádný toxický účinek ve vztahu ke kultuře buněk, které jsou velmi náchylné k různým toxickým látkám. Kromě toho studie odhalila schopnost kordycepsu stimulovat buňky k produkci vlastních interferonů. Optimální ředění kordycepsu, který dává maximální množství interferonu a může i chránit buňky tkáňové kultury, je rovno 1:6. Při takovém ředění tkáňové buněčné kultury byly plně chráněny před cytopatickým působením test – viru. Pravděpodobně to byla schopnost kordycepsu stimulovat interferon v buňkách, a to je základem úspěšného využití kordycepsu při virovém onemocnění zvířat a lidí.

Kordyceps má interferonogenní činnost a nemá přímý vliv na stafylokoky v organismu zvířat i lidí. Také má vliv na posílení buněčné imunity a na zvýšení počtu (množení) buněk. Při léčbě infikovaných zvířat je třeba doporučit vyšší dávky preparátu, protože výsledky dávají právo doporučit kordyceps zvířatům i lidem ve velkých dávkách, aniž bychom se obávali, že by to mohlo negativně ovlivnit pozitivní střevní mikroflóru. Je známo, že syntetická antibiotika rovněž působí na mikroorganismy jako patogeny, ale jsou i užitečné. Při aplikaci kordycepsu, jak se chová ve vztahu k tomu či onomu mikroorganismu “rozhodne“ tělo zvířete, nebo spíše jeho imunitní systém.

HODNOCENÍ

Naše zkušenosti s tekutými formami preparátů ukázaly, že kordyceps lze dobře aplikovat v kombinaci se syntetickými léky používanými při léčbě psů a koček, stejně jako s očkovacími látkami používanými k prevenci virových, bakteriálních a plísňových chorob. Zejména je nutné zdůraznit význam tekuté formy kordycepsu pro exotické ptactvo, hlodavce, plazy a želvy, protože pro tato zvířata jsou syntetické drogy často jedovaté, nebo mohou způsobit závažné nežádoucí účinky. Tekuté přípravky Kordyceps jsou pro tato zvířata skvělý objev. U savců nejenom odstraňují deficit vitamínů, makro a mikroelementů, ale mají také uklidňující účinek, a také přispívá ke korekci energoinformační homeostázy.

V našem centru jsou přípravky s kordycepsem zahrnuty do systému léčby a prevence chorob ve vztahu k poruchám metabolismu a infekčních nemocí zvířat. Vzhledem k tomu, že tekuté preparáty s kordycepsem výrazně zlepšují fyziologické a energoinformační homeostázy, je námi používán k posílení stability organismu zvířat před operací a v pooperačním období. Aplikací tekutých forem kordycepsu v průběhu operace se stabilizují srdce a plíce, je možné snížit dávku léků pro anestézii, a to umožňuje zvířatům se o 2-3 hodiny dříve vypořádat s post narkózovým stavem.

Někteří majitelé domácích zvířat si někdy kladou otázku, zda je oprávněné aplikovat tyto unikátní preparáty firmy Fohow pro zvířata. Jsme přesvědčeni, že jejich aplikace u malých domácích zvířat je  správná. Z ekonomického hlediska je výhodné, aby zvířata dostávala kvalitní preparáty, než náhražky, nebo krmení pochybné kvality a výroby. Kromě toho, že je nemožné porovnávat přístupy k zacházení se zemědělskými a domácími zvířaty, neboť k těmto jsou jiné eticko-ekonomické přístupy. Zvíře žijící v rodině nějakou dobu se stane členem rodiny, spolu s lidmi vytváří společné pokojové biopole, biopole rodiny. A smrt zvířete je pro dospělé a pak především pro děti tragédie a stres.

Výsledky našich měření u některých průmyslových krmiv a přísad do krmiv dovezených, které jsou k dispozici na trhu, ukázalo, že pokud jde o subtilní energie (ČI) – jde o”mrtvý” pokrm.

PROTO HLAVNÍ ZÁVĚR

Pro dobrý zdravotní stav domácích zvířat, zejména psů a koček, s výjimkou průmyslových krmiv, musí být doplněny o biologicky aktivní látky, obsahující energie Či. V tomto případě nejlepšími nutričními doplňky k dnešnímu dni jsou produkty firmy FOHOW s kordycepsem. Obsahují nezbytné stavební materiály i energii Či dostatečnou k udržení energetické homeostázy na úrovni zdraví.

Při stanovení dávky elixíru s kordycepsem je třeba vzít v úvahu účel určení těchto preparátů. Chcete-li opravit energoinformační homeostázy zvířat dostatečně rychle, pak dáváte elixír v závislosti na plemeni a věku od 0,5 ml do 1-2 ml každé 3-4 hodiny. Pokud jde o stimulaci imunity a tvorbu interferonu nebo doplnění chybějících stopových prvků dávka musí být zvýšena. V případě oživování zvířete dávka může být zvýšena 10-15 krát.

Hematologické vyšetření krve psů, kteří dostali kordyceps, ukázalo, že tyto preparáty pomáhají ke zvýšení počtu neutrofilů a monocytů. To naznačuje, že jde hlavně o posílení imunitního systému obecně, a zejména buněčné imunity. Kromě toho kordyceps aktivuje hypotalamus, hypofýzu, zvyšuje expedici hormonů, které přispívají k regulaci biochemické homeostázy u lidí i zvířat.

DOSLOV

Domestikovaná zvířata se jako lidé setkávají s mnoha různými nemocemi, které se dají rozdělit do pěti skupin:

První skupina

Infekční onemocnění způsobené viry a bakteriemi

Druhá skupina

Onemocnění gastrointestinálního traktu, kardiovaskulárního systému, dýchání, reprodukční, otravy, úrazy atp.

Třetí skupina

Parazitární onemocnění způsobené prvoky (např. toxoplasma, piroplazmami, sarkosporidiami) a helmintami-ascaris

Čtvrtá skupina

Onemocnění spojená s hlubokými metabolickými poruchami obměny: vitamíny, minerály, bílkovinami a sacharidy, které jsou obvykle důsledkem nesprávného krmení a výchovy zvířat

Pátá skupina

Tumory

Každá z těchto skupin má své vlastní individuální přístupy. Například, pokud je nemoc způsobená metabolickou poruchou, lze ji léčit uspořádáním chovu v režimu i krmení, zahrnující různé premixy a BADy. To pro léčbu infekční a parazitární nemocí by měla být specifická léčba, a pak program regenerační terapie, včetně preparátů s kordycepsem. Pokud jde o nádory, pak hodně záleží na typu nádoru, jeho lokalizaci, stupni malignity a fáze jeho vývoje, stejně jako na jednotlivých vlastnostech zvířat. Bohužel, musíme si uvědomit, že četnost nádorů u psů a koček se každoročně zvyšuje. Důvodem je, jak předpokládáme, spojení se zhoršováním celkového stavu životního prostředí, znečištění plyny, které obsahují karcinogenní látky, skoro plný přechod k průmyslovému krmení psů a koček, krmení zvířat krmivy kontaminovaných mykotoxiny, nedostatek pohybu domácích zvířat. Proto se při léčbě nádorů u zvířat vyžaduje komplexní přístup, a to nejen doporučení toho či onoho BADu.

V současné době jsou pro léčbu nádorů psů a koček dva trendy:

1. Chirurgie, léčba léky (cytostatiky) a ozařování

2. Léčba mobilizací přirozené obranyschopnosti

Základem druhého trendu je orientální lékařství a veterinární lékařství, které se vydalo cestou mobilizace sil s pomocí kvalitních potravin. Základem tohoto trendu je teze Hippocratesa: „Nechť jídlo je lék a lék je jídlem“. Nicméně, tato teze může dobře působit jako prevence nádorů nebo primární forma jejich rozvoje. Je-li nádor vidět, BADy již nemohou pomoci. V takových případech potřebujeme chirurgický zákrok a BADy je žádoucí přiřadit v pre a pooperačním období.

Naše zkušenosti ukazují, že v prvním pooperačním období psů a koček je dobré doporučit tekuté přípravky s kordycepsem. Při léčbě v počátečním stádiu nádorů je lepší použít kordyceps s baypamunom.

Na závěr bychom chtěli zůstat u otázek v průzkumech veřejného mínění, spojených s energií Či a biopolem zvířat. I když doktrína Chi má dávnou minulost a na východě je formulována jako harmonický systém, povědomí o její existenci a významu pro lidské zdraví a pro zvířata začalo u Evropských lékařů poměrně nedávno, před 10-15 lety. Důležitý je vynález zařízení, která mohou odhalit biologicky aktivní body na těle člověka i zvířat a určování biopole živých objektů.

Profesor V. A. Acjukovský je přesvědčen, že povědomí a použití tenké kosmické energie v praxi přinese nové perspektivy při řešení mnoha problémů v aplikované oblasti vědy, včetně medicíny, veterinární medicíny a biologie.